VIZIJA UDRUGE

VIZIJA UDRUGE: Društvo koje je senzibilizirano za mogućnosti i potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ( osoba s intelektualnim teškoćama) i njihovih obitelji, te društvo u kojem te skupine osoba ostvaruju sva Ustavom i zakonima zagarantirana prava i ravnopravni su dio zajednice.

Comments are closed.